Природа: Фрушка гора

ФРУШКА ГОРА

Фрушка гора је један од најпрепознатљивијих елемената туристичке понуде Војводине. Обилује природним и културно-историјским туристичким вредностима. Део територије општине Инђија налази се на југоисточним обронцима ове планине, што пружа добре услове за развој пољопривреде али и туризма. У насељу Чортановци налази се једини део Националног парка Фрушка гора који излази на Дунав. Простор Михаљевачке шуме и познатог излетишта Козарица пружају прави ужитак боравка у природи и могућност различитих видова рекреације.

НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА

Национални парк Фрушка гора основан је 1960. године на површини од 25.393 ха. Налази се на јужном ободу Панонске низије, уз саму десну обалу Дунава. Заштићен простор заузима највише гребенске делове брдског масива Фрушке горе, са највишим врхом од 539 м надморске висине. Фрушка гора је дугачка 78 км, а широка 15 км. Просторно се налази у општинама: Петроварадин, Сремски Карловци, Беочин, Бачка Паланка, Ириг, Инђија, Шид и Сремска Митровица и заузима северни део Срема.

Фрушка гора у геолошком смислу представља јединствени природни феномен. Њу граде стене из скоро свих геолошких периода, почев од најстаријег палеозоика (периода пре 500 милиона година), преко мезозоика, неогена па до квартара. На њеном ободном делу пре свега лесни одсеци и корита фрушкогорских потока откривају богату фосилну фауну некадашњег Панонског мора.

Национални парк Фрушка гора прекривен је шумом, у површини од 90%. Највише има шуме липе, храста и букве.

Флору Фрушке горе чини око 1.500 биљних врста. Од овог броја, 40 врста има статус строго заштићених врста. Од 13 врста водоземаца и 11 врста гмизаваца, 14 врста се налази на Светској црвеној листи угрожених врста. Најугроженије врсте су шарка и шарени даждевњак. Фауна птица обухвата 211 врста, од којих се око 130 врста гнезде на Фрушкој гори. Међу гнездарицама Фрушке горе издваја се орао крсташ, најугроженија врста са Светске црвене листе. Фрушка гора је једино место у Србији где се гнезди ова врста.  Фауну сисара Фрушке горе чини око 60 врста. Међу њима се издваја текуница, слепо куче, заштићена група слепих мишева, дивља мачка и друге врсте.

Поред природних вредности, простор Националног парка Фрушка гора има и богато културно-историјско наслеђе: бројни археолошки локалитети од неолита преко римског доба до средњег века, затим значајни споменици архитектуре и православни манастири који датирају из периода од 15. до 18. века.

Текст преузет са званичног сајта Покрајинског завода за заштиту природе www.pzzp.rs