Информације о превозу

Информације о превозу

Кроз општину Инђија пролазе важне саобраћајнице:
– ауто-пут Е-75 (Атина-Скопље-Београд-Нови Сад-Будимпешта) – Коридор 10
– магистрални пут М-22.1 (Суботица-Београд)
– регоинални пут Р-109 (Рума-Стари Сланкамен)
– железничкa пругa Београд-Нови Сад-Суботица-Будимпешта
– железничкa пругa Београд-Загреб-Љубљана и
– река Дунав – Коридор 7.

Инђија је од аеродрома „Никола Тесла” у Београду удаљена 39 км.

Аутобуска станица „Ласта”                     Железничка станица                  Такси станица
Соње Маринковић бб, Инђија                Железничка 9, Инђија                022 554 154
022 561 409                                                 022 560 866

Јавни превоз Инђија – ЈПИ
Насеља општине Инђија повезана су редовним аутобуским линијама приградског и градског јавног превоза.
022 21 50 014
www.javniprevoz.indjija.rs

Паркинг
Јавна паркиралишта у Инђији распоређена су у две зоне наплате.
Плаћање се може извршити куповином паркинг карте у киосцима или слањем СМС поруке на број:
9221 за паркирање у Зони 1
9222 за паркирање у Зони 2.
www.indjijaput.net

 

 


Дунав протиче територијом општине Инђија у дужини од 27 км.

Локације на којима је могућ привез:

Привезиште за чамце НК Бешка
Десна обала Дунава, 1232. километар
Дунавска обала бб
022 570 039
063 379 420

Марина Стари Сланкамен
Десна обала Дунава, 1215. километар
022 555 422
064 11 53 598

Стара марина Стари Сланкамен
Десна обала Дунава, 1216. километер
064 12 79 459

Привез је такође могућ и за понтоне ресторана који се налазе на обали Дунава у Бешки и Старом Сланкамену.

RENT A CAR

„INFINITY RENT A CAR” 
Карађорђева 6, Инђија
062 788 899, 064 16 00 175
www.infinityrentacar.rs

„RENT A CAR 29”
Војводе Степе 29, Инђија
065 26 26 269
www.rentacar29indjija.com

„RENT A CAR IN”
Новосадска 27, Инђија
062 84 19 199
www.rentacarindjija.com