Старо гробље

СТАРО ГРОБЉЕ

Музеј на отвореном

Старо гробље у Крчедину лоцирано је североисточно од села, непосредно уз ново. На гробљу се налази 200 – 300 надгробних споменика од камена пешчара, махом из 19. века и мањи број од црвеног мермера који су новијег датума. Натписи на њима већином су нечитки, или су сасвим избрисани зубом времена. Ипак, на основу неких индиција може се претпоставити да један мањи број споменика потиче и из друге половине 18. века (на 2-3 споменика види се година хиљаду седамсто… ).

Пошто је гробље као целина скоро у потпуности сачувано, што је скоро јединствен случај, или у сваком случају реткост на територији Војводине, 1971. године стављено је под заштиту од стране Завода за заштиту споменика културе.