Трагом историје

ТРАГОМ ИСТОРИЈЕ

Историја свуда око нас

Да је историја свуда око нас, говори чињеница да на територији општине Инђија постоји укупно 28 непокретних културних добара – споменика културе, просторно културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места. Од тог броја један објекат има статус културног добра од изузетног значаја, 11 je споменика културе, три археолошка налазишта и једно знаменито место.

Списак културних добара општине Инђија обухвата широк временски период, од насеобина Келта, преко владавине Римљана, периода средњовековне Србије, невероватних догађаја који су се одигравали на њеној територији од 17. века па све до бурног 20. века.