Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Туристичка организација општине Инђија
Цара Душана 1, 22320 Инђија
тел/факс 022 510 970
www.indjijatravel.rs
office@indjijatravel.rs
PIB: 104112533
MB: 08850712

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2023.

Одлука о доношењу и табеларни приказ Плана јавних набавки за 2023. годину


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022.

Одлука о доношењу и табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021.

Одлука о доношењу и табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину и табеларни приказ 1

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину и табеларни приказ 2


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

Одлука о доношењу и табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину


ЈН ОП бр. 1/2020 „РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА У ИНЂИЈИ“


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.

Одлука о доношењу и табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину


ЈН ОП бр. 1/2019 „РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЛТСКОГ НАСЕЉА У ИНЂИЈИ“