Arheološko nalazište Gradina

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „GRADINA“

Od Kelta do Brankovića

Na lokalitetu Gradina pronađeni su značajni arheološki ostaci koji govore da je ovaj lokalitet korišćen od praistorijske epohe do kasnog srednjeg veka.

Sa dolaskom Rimljana i gradnjom utvrđenja Akuminkum (na srpskom Gradina) u podnožju se razvija civilni deo naselja o čemu svedoče ostaci građevina i pokretni arheološki nalazi na širem području sela. Arheološkim iskopavanjima 1995. godine utvrđeno je da je Gradina višeslojno nalazište, čiji najstariji slojevi pripadaju poznom bronzanom dobu i naselju Skordiska od koga su sačuvani delovi bedema.

U periodu od 1. do 3. veka, na osnovi keltskog opiduma podignuto je rimsko utvrđenje. Iz najstarijeg antičkog sloja od arheoloških nalaza javljaju se keramika, opeka i tegule. Tokom 2. i 3. veka utvrđenje, kao i građevine unutar njega su obnovljene. Zidovi su bili od kamena. Ovde je bila stacionirana kohorta 1. lat. (Campanorum). I ovo utvrđenje je bilo prilagođeno konfiguraciji terena.

Na temeljima rimskog Akuminkuma u srednjem veku izgrađena je tvrđava. Kao utvrđenje istorijski izvori je pominju još 1072. godine kao Kastrum Zelenkamen. Početkom 15. veka bila je u posedu srpskih despota iz porodice Branković. Turci je zauzimaju 1521. godine. Ostaci tvrđave danas se mogu videti na ulazu u selo i na bregu severno od njega.