Javni pozivi i dokumenta

JAVNI POZIVI I DOKUMENTA

Javni uvid

Javni uvid – Predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode „Lesni profil kod Starog Slankamena“ za period od 2023. do 2032. godine

Javni pozivi

Javni poziv – manifestacija “Božićni festival 2024”

Javni poziv – prodaja karata za letenje balonima

Javni poziv – manifestacija “Božićni festival 2023”

 

Dokumenta

Informator o radu

Pravilnik o bližem uređivanju postupaka nabavki

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Evidencija lica za zaštitu podataka o ličnosti

 

Program rada za 2023 godinu

Izveštaj o radu za 2022. godinu