Spomenik Podunavskom partizanskom odredu

SPOMENIK PODUNAVSKOM PARTIZANSKOM ODREDU

Simbol centralnog trga

Podunavski partizanski odred formiran je krajem septembra 1941. godine, a vodio ga je komandant Petar Relić. U početku je imao samo sedam boraca. Već u jesen i zimu 1941/42. godine odred je izveo nekoliko uspešnih diverzantskih akcija na pruzi Ruma – Irig – Stara Pazova – Zemun, prekidao komunikacijske veze i politički delovao u narodu. Broj boraca polako je rastao tako da je početkom marta 1942. godine odred podeljen na dve čete: Irišku i Krušedolsku, sa približno 70 boraca.

Iz ovih malih partizanskih odreda do leta 1942. godine na Fruškoj gori su izrasla tri snažna odreda Fruškogorski, Podunavski, Posavski i Bosutska partizanska četa, ukupno oko 1.000 dobro naoružanih boraca. Oni su najpre napadali manje grupe neprijateljskih vojnika, da bi se što brže snabdeli oružjem, municijom, i opremom, a zatim su napadali i neprijateljske posade, kolone i transporte, izvodili diverzije na železničkim, drumskim i vodenim komunikacijama, palili opštinske arhive, žito i kudelju i svojim mnogobrojnim i raznovrsnim akcijama terali neprijatelja da u ovom kraju drži i do 20.000 vojnika.

Partizani Podunavskog odreda isticali su se u borbama sa Nemcima, ustašama i domobranskim jedinicama na istočnom delu Fruške gore. U neprijateljskoj ofanzivi na ovu planinu od 25. do 30. avgusta 1942. godine glavnina odreda se uz velike gubitke probila iz obruča i uspela da se prebaci u donji Srem. Ovde je, početkom septembra 1942. godine, reorganizovan u 2. bataljon novoformiranog 3. odreda 3. operativne zone Hrvatske. Spomenik posvećen Podunavskom partizanskom odredu postavljen 1975. godine u centar Inđije, ispred zgrade gimnazije. Predstavlja stilizovanu figuru partizana visine 3.50 metara na postamentu visine 1.50 metara. Figura i postament su izliveni iz jednog dela kako bi se dobio vizuelni utisak da je ovaj sremski partizan iznikao iz zemlje čiji je sastavni deo. Autor spomenika je akademski vajar Vladislav Petrović.