Informacije o prevozu

Informacije o prevozu

Kroz opštinu Inđija prolaze važne saobraćajnice:
– auto-put E-75 (Atina-Skoplje-Beograd-Novi Sad-Budimpešta) – Koridor 10
– magistralni put M-22.1 (Subotica-Beograd)
– regoinalni put R-109 (Ruma-Stari Slankamen)
– železnička pruga Beograd-Novi Sad-Subotica-Budimpešta
– železnička pruga Beograd-Zagreb-Ljubljana i
– reka Dunav – Koridor 7.

Inđija je od aerodroma „Nikola Tesla” u Beogradu udaljena 39 km.

Autobuska stanica „Lasta”                     Železnička stanica                  Taksi stanica
Sonje Marinković bb, Inđija                Železnička 9, Inđija                022 554 154
022 561 409                                                 022 560 866

Javni prevoz Inđija – JPI
Naselja opštine Inđija povezana su redovnim autobuskim linijama prigradskog i gradskog javnog prevoza.
022 21 50 014
www.javniprevoz.indjija.rs

Parking
Javna parkirališta u Inđiji raspoređena su u dve zone naplate.
Plaćanje se može izvršiti kupovinom parking karte u kioscima ili slanjem SMS poruke na broj:
9221 za parkiranje u Zoni 1
9222 za parkiranje u Zoni 2.
www.indjijaput.net

 

 


Dunav protiče teritorijom opštine Inđija u dužini od 27 km.

Lokacije na kojima je moguć privez:

Privezište za čamce NK Beška
Desna obala Dunava, 1232. kilometar
Dunavska obala bb
022 570 039
063 379 420

Marina Stari Slankamen
Desna obala Dunava, 1215. kilometar
022 555 422
064 11 53 598

Stara marina Stari Slankamen
Desna obala Dunava, 1216. kilometer
064 12 79 459

Privez je takođe moguć i za pontone restorana koji se nalaze na obali Dunava u Beški i Starom Slankamenu.

RENT A CAR

„INFINITY RENT A CAR” 
Karađorđeva 6, Inđija
062 788 899, 064 16 00 175
www.infinityrentacar.rs

„RENT A CAR 29”
Vojvode Stepe 29, Inđija
065 26 26 269
www.rentacar29indjija.com

„RENT A CAR IN”
Novosadska 27, Inđija
062 84 19 199
www.rentacarindjija.com