Tvrđava Akuminkum

TVRĐAVA ACUMINCUM

Najlepši pogled na Dunav

Panoramom Starog Slankamena i danas dominira silueta utvrđenja, čije se ruševine, iako teško oštećena zubom vremena ističu na platou trapezoidnog lesnog izdanka, koji se nadneo nad samom obalom Dunava. Ruine nekada impozantne tvrđave sada samo simbolično podsećaju na značaj koji je ovo mesto imalo u prošlosti. Tvrđava nosi naziv Akuminkum. To je izvorno keltska reč i zadržala se i u rimsko doba što ukazuje na to da je keltski element na tom mestu bio jako zastupljen.

Acumincum, najranije rimsko utvrđenje, razvilo se na na lokalitetu Gradina. Izgrađeno je prilično primitivno, od lomljenog kamena sa blatom kao vezivnim agregatom, a takođe i u tehnici suhozida. Rimska osvajanja ovih krajeva počela su 146. godine p. n. e. i trajala su sve do 15 godine naše ere kada su Rimljani uspeli da slome Skordiske i ovaj deo Podunavlja priključe Rimskoj imperiji. Zbog stalne opasnosti od drugih varvarskih naroda Rimljani su organizovali i učvrstili jake odbrambene tačke sa znatnim vojnim snagama koje su bile povezane sa tada najvećim i najmoćnijim naseljima u provinciji Panoniji (Sirmijumom).

 Istovremeno sa razvojem Akuminkuma kao dobro utvrđenog mesta u podnožju se razvija i civilni deo naselja čiji su tragovi – ostaci građevina i raznovrsni pokretni nalazi – evidentirani i prikupljeni na širem području današnjeg sela. U 2. i 3. veku Akuminkum menja svoju fizionomiju, proširuje se i dograđuje. Vojno utvrđenje i dalje postoji, ali se izgrađuje i dalje utvrđuje.

U periodu burne seobe naroda istorija utvrđenja je potpuno nepoznata. Tragovi paljevine između antičkog i srednjovekovnog vremena, kao i jaki tragovi pustošenja na rimskim bedemima i ostalim građevinama ukazuju da je Akuminkum gotovo sigurno delio sudbinu ostalih kastruma u ovom delu srednjovekovnog Limesa.

U blizini Starog Slankamena nađen je nadgrobni spomenik podignut Titu Flaviju Prokulu, koji je nosio titulu princeps praefectus Scordiscorum, iz 2. polovine 1. veka p. n. e.

U 5. ili 6. veku, za vreme velike seobe naroda, naselje je porušeno od strane Gepida, Huna ili Avara. Na temeljima rimskog Akuminkuma u srednjem veku izgrađena je tvrđava. Početkom 15. veka bila je u posedu srpskih despota iz porodice Branković. Turci je zauzimaju 1521. godine. Ostaci tvrđave danas se mogu videti na ulazu u selo i na bregu severno od njega.