Lokacija

Lokacija

Opština Inđija se nalazi u Vojvodini, u severoistočnom delu Srema. Smeštena je na pola puta između Beograda i Novog Sada, na mestu gde se ukrštaju dva značajna evropska koridora: Koridor 10 (auto put E-75) i Koridor 7 (reka Dunav), te ima veoma povoljan turističko-geografski položaj.

Sam grad Inđija nalazi se na 45º03’ severne geografske širine i 20º05’ istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini od 113 m.

Inđija je od Beograda udaljena 45 km, a od Novog Sada 36 km. Sa njima je povezana auto-putem E-75 (Atina-Skoplje-Beograd-Novi Sad-Budimpešta) i magistralnim putem M-22.1.

Aerodrom „Nikola Tesla” u Beogradu udaljen je od Inđije 39 km.


Udaljenost Inđije od većih gradova u okruženju:
Budimpešta 343 km
Beč 585 km
Ljubljana 571 km
Zagreb 431 km
Sarajevo 307 km
Podgorica 468 km
Skoplje 484 km
Sofija 440 km
Bukurešt 733 km

Udaljenost Inđije od većih gradova Srbije:
Beograd 45 km
Novi Sad 36 km
Niš 286 km
Subotica 160 km
Kragujevac 188 km
Užice 247 km

Udaljenost Inđije od glavnih graničnih prelaza:
Horgoš (Mađarska) 166 km
Kelebija (Mađarska) 169 km
Vatin (Rumunija) 163 km
Gradina (Bugarska) 385 km
Preševo (Makedonija) 438 km
Badovinci (Republika Srpska) 126 km
Batrovci (Hrvatska) 88 km

Informacije o prevozu