Lov i ribolov

LOV

Deo Fruške gore, koji je u većoj meri pošumljen, široka plavna ravan Dunava sa brojnim ritovima i rukavcima, delovi brežuljkastog i ravničarskog terena predstavljaju dobre uslove za razvoj lovnog turizma na teritoriji opštine Inđija.
Priobalje Dunava i okolne šume su prirodno stanište brojnoj populaciji divljih svinja i srneće divljači, a reka sa rukavcima, barama i prostranim plavnim terenima predstavlja stanište divljih pataka, divljih gusaka i velikog broja ostalih ptica močvarica, dok ostali deo lovišta nastanjuje fazanska divljač i divlji zec.

Sve potrebne informacije u vezi sa lovom mogu se dobiti u Lovačkom savezu Srbije i lokalnim lovačkim udruženjima.

RIBOLOV

Vode opštine Inđija pružaju izuzetno dobre uslove za bavljenje ribolovom, pre svega zahvaljujući tome što njenom teritorijom u dužini od 27 km protiče reka Dunav, koja se u ovom delu toka grana u rukavce i ritove koji predstavljaju prirodno mrestilište i stanište brojnoj ribljoj populaciji.

Sportki ribolov je organizovan tako da se tokom cele godine mogu loviti sve vrste ribe koje tu žive, osim u vreme lovostaja za pojedine vrste, po ribolovnom kalendaru.

Za ribolov je potrebna dozvola koja se može izvaditi u lokalnim ribolovačkim udruženjima (godišnja) ili na vodi od ribočuvara (dnevna).

Sve potrebne informacije u vezi sa ribolovom mogu se dobiti u lokalnim udruženjima sportskih ribolovaca, od lokalnih ribara ili u restoranima koji se nalaze na obali Dunava.