Nadgrobni spomenik iz 1761. godine

NADGROBNI SPOMENIK IZ 1761. GODINE

Svedok prohujalih vekova

Nadgrobni spomenik iz 1761. godine nalazi se ispred porte crkve Svetog Nikole u Starom Slankamenu. Spomenik je dopola ukopan u zamlju. Na površinskom delu može se pročitati sledeći natpis na crkveno-slovenskom jeziku:

1761

Zab

Počivaet

Rab bži Nikolai

I supruga

Pošto spomenik potiče iz 18. veka i da je jedan od retkih koji je očuvan u dobom stanju, stavljen je pod zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika kulture 1969. godine.