Ljukovo

LJUKOVO

Ljukovo se nalazi u jugozapadnom delu inđijske opštine. Regionalnim putem R-109 Inđija-Ruma naselje je povezano sa Inđijom (6 km) i Rumom (18 km). Putem prema severoistoku, preko Inđije, Ljukovo je povezano sa magistralnim putem M-22.1 Novi Sad-Inđija-Beograd, dok je preko Rume, povezano sa auto-putem Beograd-Zagreb. Asfaltnim putem naselje je povezano sa Jarkovcima, a letnjim, poljskim putem sa Maradikom.

Kroz Ljukovo prolazi i nova Jezerska bisiklistička ruta koja povezuje pet jezera koji se nalaze na teritoriji istočnog Srema.

Iako se pominje i ranije, Ljukovo je mlado naselje. Nastalo je na posedu vlastelinske porodice grofa Petra Pejačevića dvadesetih godina prošlog veka naseljavanjem kolonista, uglavnom iz Like (Hrvatska). Tokom Drugog svetskog rata brojni stanovnici Ljukova doživeli su velika stradanja, dok su ostali bili proterani u Mačvu, gde su ostali do oslobođenja zemlje.