Kultura: Kulturni centar

KULTURNI CENTAR INĐIJA

Inđija danas predstavlja jedan od gradova sa najbogatijim kulturnim životom u regionu ali i najbolji primer uspešne decentralizacije kulture. Pridavajući veliki značaj razvoju kulture, Inđija je postala mesto čija kulturna dešavanja svojom koncepcijom ali i kvalitetom privlače sve veći broj posetilaca iz zemlje i inostranstva.

Otvaranjem Kulturnog centra 2003. godine stvorena je osnova daljeg kulturnog razvoja grada. Modernim marketingom, aktuelnim i atraktivnim programima Kulturni centar Inđija postao je nosilac celokupne reforme kulturnog života u opštini.

Sadržaji:
pozorišno-biskopska sala – 203 mesta
konferencijska sala – 40 mesta
savremena audio/video/scenska oprema
KC kafe klub sa letnjom baštom

Pod upravom Kulturnog centra nalazi se i galerijski prostor Kuće Vojnovića koji je takođe mesto održavanja različitih kulturnih dešavanja.

Kontakt:
Kulturni centar Inđija
Vojvode Stepe 40a, Inđija
022 515 005, 510 915
www.kcindjija.rs