Tragom istorije

TRAGOM ISTORIJE

Istorija svuda oko nas

Da je istorija svuda oko nas, govori činjenica da na teritoriji opštine Inđija postoji ukupno 28 nepokretnih kulturnih dobara – spomenika kulture, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta. Od tog broja jedan objekat ima status kulturnog dobra od izuzetnog značaja, 11 je spomenika kulture, tri arheološka nalazišta i jedno znamenito mesto.

Spisak kulturnih dobara opštine Inđija obuhvata širok vremenski period, od naseobina Kelta, preko vladavine Rimljana, perioda srednjovekovne Srbije, neverovatnih događaja koji su se odigravali na njenoj teritoriji od 17. veka pa sve do burnog 20. veka.