Humka – tumul

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE HUMKA – TUMUL

Neistraženo kulturno blago

Humka se nalazi u ataru sela Maradik, na mestu zvanom Unka, oko 2.350 metara severozapadno od naselja. Njen prečnik je oko 30 metara, a visina 4,5 metara. Prilikom terenskih istraživanja, na njoj su pronađeni površinski nalazi ljudskih kostiju, dok su na okolnim parcelama konstatovani tragovi naselja koje pripada eneolitu – (badensko-kostolačka grupa) i verovatno starijem gvozdenom dobu.

Smatra se da su Slavonija i Srem oblasti u kojima je nastao kostolački stil i kostolačka kultura. Kostolačka kultura, nasuprot svom genetskom prethodniku – Badenskoj kulturi, uglavnom zemljoradničkoj, gradi solidne nadzemne objekte trajnije prirode, koje obnavlja više puta. Kuće su pravougaone, velike, od 40 do 60 kvadratnih metara. U načinu gradnje se nasleđuju tradicije (lokaliteti Vinče). Pod je masivan, nabijen, uglačan, zidovi su od pletera, oblepljeni blatom. Stanovništvo se bavilo zemljoradnjom i stočarstvom.

Humka je stavljena pod zaštitu Rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica 1980. godine.