Novi Slankamen

NOVI SLANKAMEN

Novi Slankamen je treće naselje po broju stanovnika u opštini Inđija. Smešteno je u severoistočnom delu opštine i kroz njega prolazi regionalni put R-109 koji od Dunava tj. Starog Slankamena vodi prema Inđiji (15 km) i dalje ka Rumi.

Do pred kraj 18. veka naselje Novi Slankamen nije postojalo. Do 1783. godine postojalo je samo naselje Slankamen i taj naziv se odnosio na današnji Stari Slankamen. U periodu vladavine cara Josipa II, radi jačanja Vojne krajine, na samo 3 km jugozapadno od postojećeg Slankamena (Starog), počelo je naseljavanje Hrvata iz Dalmacije i Like, a zatim su doseljeni i Nemci i Slovaci. Da bi se novoosnovano naselje razlikovalo od tadašnjeg, ono dobija naziv Novi Slankamen. Sredinom 1990-ih godina iz Novog Slankamena se odselio znatan broj Hrvata i doselio znatan broj Srba iz prekodrinskih krajeva i sa Kosmeta.

Iako je najveći broj kuća u Novom Slankamenu novije gradnje, u njemu se danas može videti i nekoliko kuća koje su građene u periodu pre i posle Drugog svetskog rata. Jedna od njih je i zgrada Stare srpske škole u Karađorđevoj ulici ispred koje se nalazi uređeni park. Nekada se u njoj održavala školska nastava, a danas je to prstor Predškolske ustanove „Boško Buha”. Pored ovog objekta koji je evidentiran kao nepokretnost pod zaštitom, postoji još nekoliko objekata zanimljive arhitekture koji uživaju zaštitu.

U centru naselja nalaze sve dve crkve: srpska pravoslavna crkva Svetog Preobraženja i rimokatolička crkva Svetog Mihajla Arhanđela.