Kategorizacija privatnog smeštaja

KATEGORIZACIJA PRIVATNOG SMEŠTAJA

Lica koja su zainteresovana za pružanje usluga smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman, soba) i seoskim turističkim domaćinstvima u obavezi su najpre da podnesu prijavu za evidentiranje u Centralni informacioni sistem eTurista, da bi potom posredstvom tog sistema mogli da podnesu zahtev za kategorizaciju objekta. Evidentiranje vrši jedinica lokalne samouprave.

Za sve informacije u vezi sa evidentiranjem navedenih objekata na teritoriji opštine Inđija, potrebno je obratiti se na broj telefona 022 561 322, lokal 127 (Opština Inđija) ili na mejl adresu eturista@indjija.rs

Detaljnije informacije u vezi sa kategorizacijom i sistemom eTurista mogu se pronaći na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i u video uputstvima Centralnog informacionog sistema eTurista