Naselja: Maradik

MARADIK

Maradik se nalazi u zapadnom delu opštine Inđija, na jugoistočnim obroncima Fruške gore, u neposrednoj blizini fruškogorskih manastira. Magistralni put M-22.1, koji je udaljen od Maradika oko 2 km, povezuje naselje sa Novim Sadom i Inđijom (11 km). U blizini naselja se nalazi veštačko, akumulaciono jezero Šelevrenac. Nastalo je 80-tih godina prošlog veka izgradnjom brane na istoimenom potoku. Danas je jezero u privatnom vlasništvu i na njemu je moguć ribolov uz dozvolu koja se kupuje na licu mesta.

Naziv sela potiče od mađarske reči maradék što znači ostatak. Naselje je prvi put zabeleženo 1498. godine u Kruševski pomeniku i falsifikovanoj povelji manastira Krušedol. Iz turskog perioda o selu nema sigurnih podataka, ali se ono pominje već 1702. godine od kada je stalno naseljeno. U prvoj polovini 18. veka većinu stanovništva činili su Srbi. Kasnije zbog intenziviranja poljoprivrede grof Marko Pejačević ovde naseljava veliki broj Mađara, kao dobrih zemljoradnika.

Maradik je tipično seosko naselje panonskog tipa ali specifično jer se radi o multietničkoj sredini koja ima očuvanu tradiciju. Elementi te tradicije najbolje se mogu upoznati posetom Etno kuće Maradik, koja predstavlja autentično seosko domaćinstvo staro oko 150 godina. Domaćinstvo je adaptirano za posetu turista i pruža im priliku da saznaju mnogo toga o tradiciji, kulturi, običajima i načinu života ljudi koji su nekada naseljavali ove prostore. U Maradiku postoje aktivna udruženja žena koja se bave očuvanjem tradicije i koja svoja znanja i veštine prenose na mlađe generacije, kroz organizovane radionice. Tradicionalna manifestacija Maradička jesen, koja se održava u septembru, prezentuje njihove radove ali i poljoprivredne proizvode karakteristične za ovo naselje, između ostalog poznato po proizvodnji voća.

Prema popisu iz 2011. godine Maradik ima 2.095 stanovnika različitih nacionalnosti, među kojima su najbrojniji Srbi i Mađari, a zatim slede Hrvati i Slovaci. Naselje je specifično jer predstavlja multietničku sredinu u kojoj dugo vremena različiti narodi neguju svoju, ali poštuju i tuđu tradiciju i veru. O tome svedoči činjenica da u Maradiku i danas postoje tri crkve: Pravoslavna crkva Svetog Save, Reformatska hrišćanska crkva i Rimokatolička crkva Svete Ane.