Salaši

SALAŠI

„SALAŠ STOJŠIĆ“

    

Krčedinski put bb, Beška
022 574 253, 063 89 03 475
www.salasstojsic.com

 

„SALAŠ MALI PARK“

    

Put M-22.1 (stari put Beograd – Novi Sad), Gladnoš
022 573 560
www.salasmalipark.rs