Novi Karlovci

NOVI KARLOVCI

Novi Karlovci se nalaze u južnom delu opštine Inđija, pored auto-puta E-75. Naselje je povezano sa Novim Slankamenom (7 km), Inđijom (8 km), Starom Pazovom (12 km), ali i sa Novim Sadom (39 km) i Beogradom (42 km).

Zanimljivo je istaći da u selu i danas ima dobro očuvanih i funkcionalnih starih kuća, pored modernih. Interesantni zabati ukrašeni raznim ornamentima sa ispisanom godinom izgradnje i imenom vlasnika često se mogu videti u Novim Karlovcima.

U blizini Novih Karlovaca nalazi se crkva Svetog apostola i jevanđeliste Marka, u narodu poznatija kao Vodice. Podignuta je 1883. godine, a 2011. godine dobija status manastira.

Novi Karlovci su u prošlosti nosili naziv Sase. O poreklu naziva postoji više različitih tumačenja. Jedno se vezuje za stare rudare Sase. Po drugom, selo je dobilo ime po dolini u blizini sela na kojoj u proleće i danas cveta plava sasa.

Nakon proterivanja Turaka sa ovih prostora, stradala su mnoga mesta pa i Sase. Tom prilikom Sase su raseljene i sve do polovine 18. veka pominju se kao pustara. Zbog pretrpljene velike štete u ratu sa Turcima, 1720. godine stanovnici Sremskih Karlovaca podneli su molbu da im se ustupe pustare Sase, Pazova i Jarkovci. Iste godine, tri karlovačka trgovca zakupila su pustaru Sase. Prva naseljavanja vršili su uglavnom Karlovčani te se veruje da je naselje upravo zbog toga dobilo naziv Novi Karlovci.