Priroda: Fruška gora

FRUŠKA GORA

Fruška gora je jedan od najprepoznatljivijih elemenata turističke ponude Vojvodine. Obiluje prirodnim i kulturno-istorijskim turističkim vrednostima. Deo teritorije opštine Inđija nalazi se na jugoistočnim obroncima ove planine, što pruža dobre uslove za razvoj poljoprivrede ali i turizma. U naselju Čortanovci nalazi se jedini deo Nacionalnog parka Fruška gora koji izlazi na Dunav. Prostor Mihaljevačke šume i poznatog izletišta Kozarica pružaju pravi užitak boravka u prirodi i mogućnost različitih vidova rekreacije.

NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

Nacionalni park Fruška gora osnovan je 1960. godine na površini od 25.393 ha. Nalazi se na južnom obodu Panonske nizije, uz samu desnu obalu Dunava. Zaštićen prostor zauzima najviše grebenske delove brdskog masiva Fruške gore, sa najvišim vrhom od 539 m nadmorske visine. Fruška gora je dugačka 78 km, a široka 15 km. Prostorno se nalazi u opštinama: Petrovaradin, Sremski Karlovci, Beočin, Bačka Palanka, Irig, Inđija, Šid i Sremska Mitrovica i zauzima severni deo Srema.

Fruška gora u geološkom smislu predstavlja jedinstveni prirodni fenomen. Nju grade stene iz skoro svih geoloških perioda, počev od najstarijeg paleozoika (perioda pre 500 miliona godina), preko mezozoika, neogena pa do kvartara. Na njenom obodnom delu pre svega lesni odseci i korita fruškogorskih potoka otkrivaju bogatu fosilnu faunu nekadašnjeg Panonskog mora.

Nacionalni park Fruška gora prekriven je šumom, u površini od 90%. Najviše ima šume lipe, hrasta i bukve.

Floru Fruške gore čini oko 1.500 biljnih vrsta. Od ovog broja, 40 vrsta ima status strogo zaštićenih vrsta. Od 13 vrsta vodozemaca i 11 vrsta gmizavaca, 14 vrsta se nalazi na Svetskoj crvenoj listi ugroženih vrsta. Najugroženije vrste su šarka i šareni daždevnjak. Fauna ptica obuhvata 211 vrsta, od kojih se oko 130 vrsta gnezde na Fruškoj gori. Među gnezdaricama Fruške gore izdvaja se orao krstaš, najugroženija vrsta sa Svetske crvene liste. Fruška gora je jedino mesto u Srbiji gde se gnezdi ova vrsta.  Faunu sisara Fruške gore čini oko 60 vrsta. Među njima se izdvaja tekunica, slepo kuče, zaštićena grupa slepih miševa, divlja mačka i druge vrste.

Pored prirodnih vrednosti, prostor Nacionalnog parka Fruška gora ima i bogato kulturno-istorijsko nasleđe: brojni arheološki lokaliteti od neolita preko rimskog doba do srednjeg veka, zatim značajni spomenici arhitekture i pravoslavni manastiri koji datiraju iz perioda od 15. do 18. veka.

Tekst preuzet sa zvaničnog sajta Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode www.pzzp.rs