Javne nabavke

JAVNE NABAVKE

OPŠTI PODACI O NARUČIOCU
Turistička organizacija opštine Inđija
Cara Dušana 1, 22320 Inđija
tel/faks 022 510 970
www.indjijatravel.rs
office@indjijatravel.rs
PIB: 104112533
MB: 08850712

JAVNE NABAVKE 2023.

Odluka o donošenju i tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2023. godinu


JAVNE NABAVKE 2022.

Odluka o donošenju i tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2022. godinu


JAVNE NABAVKE 2021.

Odluka o donošenju i tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021. godinu i tabelarni prikaz 1

Odluka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021. godinu i tabelarni prikaz 2


JAVNE NABAVKE 2020.

Odluka o donošenju i tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2020. godinu


JN OP br. 1/2020 „REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA U INĐIJI“


JAVNE NABAVKE 2019.

Odluka o donošenju i tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2019. godinu


JN OP br. 1/2019 „REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA U INĐIJI“