Spomenik streljanim meštanima sela Beška

SPOMENIK STRELJANIM MEŠTANIMA SELA BEŠKA U VELIKOM RATU

Zločin bez kazne

Jedan od najpotresnijih događaja u opštini Inđija odvijao se tokom Prvog svetskog rata, kada su po kratkom postupku austrougarski vojnici streljali šestoro meštana Beške u Petrovaradinu, i to samo zato jer su željno očekivali dolazak srpske vojske.

Među streljanim je bila i akademska slikarka Danica Jovanović, koja se sa školovanja iz Minhena vratila neposredno pred kobni događaj. U trenutku ubistva imala je samo dvadeset i osam godina.

Žrtve su sahranili na Petrovaradinu i to u suprotnosti sa svim pravoslavnim i ljudskim običajima, tela su bačena stomakom nadole a glave su umesto ka istoku, okrenuli su prema zapadu.

Četiri godine nakon rata tela su eksumirana i sahranjena u porti beščanske crkve.

Međutim, početkom Drugog svetskog rata jedna od prvih odluka mesnih Švaba je bila da se grobovi i spomenik izmeste na lokalno seosko pravoslavno groblje gde se i danas nalaze.

Spomenik u formi obeliska urađen je u klasicističkom duhu od tamnog granita. Na prednjoj strani je uklesana posveta spomenika, sa imenima streljanih, a sa zadnje strane su stihovi Jovana Jovanovića Zmaja. Ispred spomenika se nalaze četiri kamena krsta sa imenima streljanih.